Right menu

Twój koszyk jest pusty

Znajdź przesyłkę :
Live Chat Software for Business

Regulamin

Regulamin zakupów w rabbitsklep.pl

1. Sklep internetowy rabbitsklep.pl jest prowadzony przez Rabbit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowska 141-155, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270305.

2. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.

3. Złożenie zamówienia przez użytkownika jest równoznaczne z tym iż użytkownik ten zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Zamówienia na produkty sklepu są przyjmowane za pośrednictwem stron: www.rabbitsklep.pl, www.rabbit.pl oraz drogą e-mailową pod adresem: sklep@rabbit.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Rabbitsklep.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz, 16.00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane pierwszego, następnego dnia roboczego.

5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć: wysłanie e-maila na adres: sklep@rabbit.pl, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (sposoby zamawiania) lub wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepowych koszyka zakupów i przesłanie go do rabbitsklep.pl. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.

6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym: podania wymaganych danych

7. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu rabbitsklep.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. rabbitsklep.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

8. Rabbitsklep.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w szczególnych przypadkach:

- wzbudzających wątpliwości co do danych klienta,

- wynikających z błędu systemu, bądź obsługi sklepu,

- na towary ograniczone ilościowo i/lub objęte promocją lub wyprzedażą

9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Należy pamiętać, że czas realizacji zamówienia składa się z czasu wysyłki towaru ( przygotowanie przesyłki do doręczenia) oraz czasu doręczenia przesyłki.

CZAS REALIZACJI= CZAS WYSYŁKI + CZAS DORĘCZENIA

10. W przypadku produktów ściąganych na zamówienie, sklep nie gwarantuje realizacji zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu lub żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć. W takiej sytuacji zamówienie zostaje anulowane i ewentualne wpłacone przez klienta pieniądze zostają zwrócone w całości na wskazane konto. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.

11. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego rabbitsklep.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

12. Rabbitsklep.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

13. Rabbitsklep.pl. zastrzega sobie prawo do: wycofania poszczególnych towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, bez uprzedzenia.

14. Rabbitsklep.pl. pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, chyba że strony postanowią inaczej. Sklep nie wysyła towaru za granicę.

Standardowo koszty transportu wynoszą 24,6 zł brutto.

15. Towary sprzedawane przez rabbitsklep.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy rabbitsklep.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary, z wyjątkiem produktów produkcji Rabbit Sp. z o.o. Dla towaru na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy rabbitsklep.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient zgodnie z własnym wyborem może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego rabbitsklep.pl.

16. Rabbitsklep.pl zastrzega sobie prawo do pomyłek w ekspozycji towaru na stronie. Oznacza to, że jeśli dana cena lub inna informacja o produkcie została wprowadzona omyłkowo, rabbitsklep.pl nie jest związany żadnym zobowiązaniem wobec klienta dokonującego zakupu. Kwoty uiszczone przez klienta będę mu niezwłocznie zwrócone, a na pisemne żądanie klienta zostaną mu przesłane wyjaśnienia.

17. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 14 wliczony jest w kwotę pobrania.

18. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

19. Płatność za zamówiony towar Zamawiający reguluje:

- gotówką- przy odbiorze towaru, lub przy wyborze przesyłki ' Za pobraniem"

- przelew, przedpłata- zamówienie zostanie zrealizowane , gdy środki znajdą się na koncie bankowym sprzedawcy i zostaną zaksięgowane. Na poleceniu przelewu należy dopisać zawsze numer zamówienia.

(formy płatności)

21. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez rabbitsklep.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

22. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikających z transportu, czy jest nienaruszona i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takiej sytuacji sprzedawca po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, zaakceptowaniu możliwości odbioru i przyjęciu reklamacji wymieni produkt na pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe( np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy wpłacone środki.

23. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z rabbitsklep.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać: dane firmy, dane kontaktowe osoby reklamującej towar, nr dowodu zakupu (faktury VAT), ewentualnie nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

24. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. O chęci zwrotu towaru należy poinformować rabbitsklep.pl. Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: Sklep Internetowy Rabbit Sp. z o.o. 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 141-155, z dopiskiem „zwrot”. Rabbitsklep.pl dokona zwrotu ceny produktu. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

26. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego rabbitsklep.pl: (polityka prywatności)

27. Rabbitsklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

28. Korzystanie z opcji "status zamówień" jest możliwe gdy towar został wysłany z magazynu firmy Rabbit

Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego www.rabbitsklep.pl prosimy przesyłać na adres sklep@rabbit.pl.


Regulamin Polityka prywatności Mapa serwisu O Firmie